Hoppa direkt till innehåll
telefonister1

HUR BLIR MAN TJÄNSTELEVERANTÖR?

Genom att leverera dina tjänster i det öppna nätet når du ut till många potentiella kunder utan höga investeringskostnader. Kliv ombord och åk med oss.

Open Universe är kommunikationsoperatör och driftar Kungsbacka bredbands öppna nät. Nätet ger kunderna valfrihet att välja den tjänst och leverantör som passar just dem bäst. Ju fler alternativ, desto bättre, tycker marknaden och det tycker vi också. Vare sig du är en nationell, regional eller lokal leverantör är du välkommen i nätet på samma villkor som alla andra.
Milstolparna i att bli tjänsteleverantör, det vill säga att få tillgång till marknaden i Kungsbacka Bredbandsnät är:
  • Teckna samarbetsavtal med Open Universe och definiera tjänsten
  • Definiera en tidpunkt för försäljningsstart
  • Definiera en tidpunkt för leveransstart - när första leverans är möjlig
Vi har en tydlig avtalsprocess
Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva tids- och kostnadseffektivt. Då handlar det mycket om att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning. Efter samarbetsavtal vidtar sedan en särskild "kom-i-gång-process" för försäljningsstart och leveransstart.
Du får draghjälp i din marknadsföring genom att du kan marknadsföra och leverera din tjänst via Open Universe tjänsteportal.
Välkommen att kontakta tjänsteansvarig på Open Universe , så får du veta mer om hur samarbetet mellan Open Universe tjänsteleverantörer går till. Telefonnummer till Open Universe: 08-550 300 50