Hoppa direkt till innehåll
fastighetsagare

ANSLUT FASTIGHETER TILL DET ÖPPNA NÄTET

Hyreshus, affärsfastigheter, kontorshus, offentliga byggnader och anläggningar. Vi tecknar avtal med fastighetsägaren och drar fram en fiberanslutning till fastigheten. För det betalas ett engångsbelopp, precis som när man ansluter fastigheten till fjärrvärme eller andra infrastrukturer.

EN BRA INVESTERING SOM GER DE BOENDE ÖS ÄNDA IN I VARDAGSRUMMET

Anslutningen till Kungsbacka bredbandsnät är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investe­ring du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Kungsbacka bredbandsnät ger obegränsad kapacitet för framtiden. Dessutom investerar du i en teknik som kommer att vara grunden för den framtida distributionen av data, TV, musik och telefoni. Samtidigt bereder tekniken väg för alla idéer och lösningar inom intelligenta hem och fastighetsautomation.
Exempel på några av de tjänsteleverantörer som finns i Kungsbacka bredbandsnät.

VALFRIHET MED ETT ÖPPET NÄT

Bredbandsinvesteringen handlar inte bara om snabbare Internet och möjligheten att ladda hem långfilmer. Det handlar om de boendes valfrihet, som innebär att du överlåter till den enskilde individen att själv välja sina bredbandstjänster – lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning. Kungsbacka Bredbandsnät är ett öppet stadsnät där Open Universe är kommunikationsoperatör. Open Universe ser till så att nätet alltid har Sveriges mest attraktiva tjänsteleverantörer där du som kund har tillgång till bredband, tv, telefoni och andra digitala tjänster från de leverantörer du själv väljer.
Med en anslutning till öppna nätet har du:
  • Full valfrihet att välja tjänster från Sveriges ledande tjänsteleverantör inom TV, bredband och telefoni.
  • Ett supersnabbt nät med fri konkurrens mellan leverantörerna vilket ger dig tjänster med högre kvalitét, lägre priser och kortare bindningstider.
  • Trygghet eftersom fibernätet klarar även framtidens kapacitetskrav och har en ständigt växande mångfald av tjänster.

VALFRIHET MED ETT ÖPPET NÄT

Bredbandsinvesteringen handlar inte bara om snabbare Internet och möjligheten att ladda hem långfilmer. Det handlar om de boendes valfrihet, som innebär att du överlåter till den enskilde individen att själv välja sina bredbandstjänster – lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning. Kungsbacka Bredbandsnät är ett öppet stadsnät där Open Universe är kommunikationsoperatör. Open Universe ser till så att nätet alltid har sveriges mest attraktiva tjänsteleverantörer där du som kund har tillgång till bredband, tv, telefoni och andra digitala tjänster från de leverantörer du själv väljer.
Med en anslutning till öppna nätet har du:
  • Full valfrihet att välja tjänster från Sveriges ledande tjänsteleverantör inom TV, bredband och telefoni.
  • Ett supersnabbt nät med fri konkurrens mellan leverantörerna vilket ger dig tjänster med högre kvalitét, lägre priser och kortare bindningstider.
  • Trygghet eftersom fibernätet klarar även framtidens kapacitetskrav och har en ständigt växande mångfald av tjänster.

NYTTA ÄVEN FÖR FASTIGHETSÄGAREN

En fiberanslutning kan även underlätta vad gäller drift av fastigheten då anslutningen kan användas för övervakning och larm, styrning av vatten och energi, trygghetslarm för äldre, etc. Vårt öppna nät kan även ersätta kabel-TV och traditionell Telefoni. Du behöver alltså inte längre ha flera parallella nät i fastigheten utan kan använda ett och samma nät för såväl TV, Internet och Telefoni.

HUR GÅR DET TILL ATT ANSLUTA SIG?

Du som fastighetsägare anmäler ditt intresse genom att klicka på länken till höger på denna sida. När vi fått in anmälan så kontaktar vi er och bokar ett möte för information och besiktning. Utifrån detta lämnar vi en offert. När anslutningen är beställd sker följande:
Anslutning av fastigheten
När du beställer en anslutning så ser vi till att en fiberanslutning dras fram till din fastighet. I fastigheten placeras en fastighetsswitch, från vilken du bygger ditt fastighetsnät och distribuerar anslutningen till lägenheter och lokaler. För fastighetsanslutningen betalar du ett engångsbelopp.
Utbyggnad av fastighetsnät
När vi anslutit fastighetsswitchen så är halva jobbet gjort. De är nu upp till dig att se till att dina hyresgäster får tillgång till det öppna nätet. Det gör du genom att bygga ett fastighetsnät, antingen med koppartråd eller med mer framtidssäker fiber.
Uppkoppling av lägenheter och lokaler
När väl nätuttagen är på plats i lägenheterna kan de boende beställa bredband, tv, telefoni och andra digitala tjänster från Sveriges mest attraktiva tjänsteleverantörer genom att gå in på Tjänsteportalen.

DU SOM ÄR HYRESGÄST

Om fastigheten inte är ansluten kan du tillsammans med andra hyresgäster knuffa på genom att kontakta fastighetsägaren. Om hyresfastigheten redan är ansluten men du saknar uttag till din lägenhet eller lokal så bör du kontakta fastighetsägaren och be dem dra ett fastighetsnät så att ni kan nyttja nätet.