Hoppa direkt till innehåll
villa_sommar_940

ÄKTA FIBER TILL VILLAN

En fiberanslutning är inte bara en investering i att välja fiberleverantör, du investerar i din fastighet i en långsiktig lösning. Det är dags att byta till framtidens digitala teknik. Med äkta fiber och ett öppet nät i villan kan du som villaägare alltid välja ur en bred portfölj av konkurrerande tjänsteleverantörer för bredband, tv och telefoni.
Med fiber i villan kan allt och alla vara uppkopplade samtidigt.

FIBER IDAG OCH FÖR FRAMTIDEN

Den digitala utvecklingen går snabbt och kraven på bandbredd ökar hela tiden. Med fiber får husägaren en framtidssäker och otroligt hög kapacitet på bredbandsanslutningen vilket också gör bostaden mer attraktiv på marknaden. Idag används såväl tv som datorer, surfplattor och telefoner samtidigt, vilket ställer stora krav på kapacitet i nätet. Med fiber får du alla möjligheter då huset blir förberett för framtidens tjänster och höga bandbreddskrav.
Exempel på några av de tjänsteleverantörer som finns i Kungsbacka bredbandsnät. För aktuella erbjudanden går du till Tjänsteportalen.

VÄLJ DET SOM PASSAR DIG

Kungsbacka Bredbandsnät är ett öppet stadsnät där Open Universe är kommunikationsoperatör. Open Universe ser till så att nätet alltid har Sveriges mest attraktiva tjänsteleverantörer där du som kund har tillgång till bredband, tv, telefoni och andra digitala tjänster från de leverantörer du själv väljer. För aktuell information om tjänster i Kungsbacka Bredbandsnät, gå till Välkommen till Open Universe
Med en anslutning till det öppna nätet har du:
  • Full valfrihet att välja tjänster från Sveriges ledande tjänsteleverantör inom TV, bredband och telefoni.
  • Ett supersnabbt nät med fri konkurrens mellan leverantörerna vilket ger dig tjänster med högre kvalitét, lägre priser och kortare bindningstider.
  • Trygghet eftersom fibernätet klarar även framtidens kapacitetskrav och har en ständigt växande mångfald av tjänster.

SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR EN VILLA ANSLUTS


Du beställer. Vi installerar.
Om ditt hus ligger i ett område som är med i Kungsbacka Bredbandsnäts utbyggnadsplan behöver det inte vara svårare än så. Läs mer nedan om hur vi går tillväga för ansluta ditt hus till fibernätet.
  1. Sök efter din adress på vår startsida och klicka på ”Jag vill bli ansluten”. Vi tar emot din bindande beställning. För att vi ska kunna investera i och bygga fibernät krävs att ett flertal av hushållen i området tackar ja.
  2. Vi meddelar om byggstart och planerar vid besök tillsammans hur installationen på bästa sätt ska utföras i ditt hus.
  3. Vår entreprenör sköter schakt, kabeldragning och återfyllning, medan du själv återställer ytskikt på din tomt.
  4. Vi drar in fiberkabeln genom husets yttervägg till kundenheten max 3 meter från intag. Du som kund ser till att det finns ett lämpligt eluttag för kundenheten.
  5. När hela installationen är klar, får du din faktura på anslutningsavgiften och kan börja beställa tjänster.
Kontaktperson
Bli drivande i ditt område. Var gärna flera som samarbetar med oss.
A. Kanalisation och fiber utanför tomt.
B. Befintlig eller nyanlagd kanalisation på tomt.
C. Genomföring in i huset.

VAD KOMMER DET ATT KOSTA?

Priset varierar mellan olika områden beroende på områdets beskaffenhet. Sök efter din adress på vår startsida och klicka på ”Jag vill bli ansluten” för att få mer information avseende just din fastighet. Efter du anslutit dig till nätet tillkommer inga andra nätavgifter utöver kostnader för eventuella tjänster som du köper av anslutna tjänsteleverantörer.