Hoppa direkt till innehåll
telefonister1

ETT ÖPPET NÄT ÄR ÖPPET FÖR ALLA.

Välkommen till Kungsbacka Bredbandsnät, ett öppet stadsnät för alla. I nätet råder full konkurrens på lika villkor för alla tjänsteleverantörer, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. En marknadsplats där du som kund väljer de leverantörer och tjänster du vill ha. Och byter när du vill. Det här är användarnas nät utan långa inlåsningar och bindningstider. Med nya tjänster och leverantörer som strömmar till hela tiden.
I Kungsbacka Bredbandsnät finns det gott om kapacitet idag och för framtiden.

KONKURRENS OCH PRESTANDA

Konkurrensen i de öppna stadsnäten har bidragit till att Sverige idag är har en bland världens lägsta Internetavgifter. Vi ligger också i topp vad gäller Internetanvändning och kapacitetsbehoven dubbleras ungefär var 18:e månad. Och kapacitet har vi gott om i Kungsbacka Bredbandsnät. Fiberoptiska nät är framtidens nät med i det närmaste obegränsad kapacitet. 1 gigabit idag, 10 gigabit i morgon och kanske 10 terrabit om 50 år, vem vet? Trafiken går med ljusets hastighet.

DE ÖPPNA NÄTEN ÄR VIKTIGA FÖR SVERIGE

Öppna stadsnät finns i de flesta kommuner runt om i landet. Näten är sammanlänkade och samarbetar. De utgör en viktig bas och förutsättning för Sveriges IT-mål för framtiden. De utgör också en viktig marknad för lokala och regionala tjänster och tjänsteutveckling som aldrig skulle kunna nå ut till användarna om inte de öppna näten fanns.
*Motsatsen till ett öppet nät är ett slutet nät, som innebär att det är en och samma aktör som äger nätet och säljer tjänsterna.