START-banner

Sveriges bästa öppna nät 2018

Kungsbacka bredbandsnät erbjuder tjänster via OpenUniverse som blev korat till Sveriges bästa öppna nät 2018. Läs mer här
Vill du också få fiber till din villa? Du som bor i ett av våra utbyggnadsområden kan beställa anslutning. Sök på din adress eller gå in på din områdessida och se vad som gäller där du bor.