Kungsbacka

Anslut dig till vårt öppna nät

Kungsbacka bredbandsnät erbjuder tjänster via OpenUniverse som blev korat till Sveriges bästa öppna nät 2018. Läs mer här
OBS! Kungsbacka bredbandsnät har avseende beställningar i områden som redan är anslutna gjort en förändrad planering under första halvåret där de perioder som anges i beställningsformuläret påverkas. Vår ambition är att de beställningar som inkommer under etapp 2 ska installeras under 2021. Vi ber att får återkomma till dig med besked om din fastighet när vi har en tidplan. Vår förhoppning är att snabbt kunna vara i fas igen och hoppas på din förståelse för det rådande läget.
Vill du också få fiber till ditt hem? Du som bor i ett av våra utbyggnadsområden kan beställa anslutning. Sök på din adress och se vad som gäller för just din fastighet.