START-banner

Onsala - Etapp 6
Byggnation - Onsala etapp 6.

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. VAD HÄNDER NU? Planering och projektering pågår och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd. Varje enskild fastighetsägare kommer att bli bokad av vår projektör och på plats gemensamt gå igenom bästa förutsättningar för gr...
gray Beställning 164 st 76%
Möjliga anslutningar: 217 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (109 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta