Kungsbacka

Onsala - Etapp 2
BESTÄLL ANSLUTNING

Nedan hittar du en karta över ditt område samt senaste nytt om vad som pågår just nu. Klicka på knappen "Jag vill bli ansluten" längre ner på denna sida. Leta fram din adress och fyll i uppgifterna för att beställa anslutning eller göra en intresseanmälan.
Beställning Beställning 2 st 5%
Ansluten Ansluten 24 st 60%
Möjliga anslutningar: 40 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (8 st) intresseanmälningar för att gå vidare
2 av 8
BYGGBESLUT - ONSALA ETAPP 2

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. Planering och projektering pågår och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd.
Varje enskild fastighetsägare kommer att bli bokad av vår projektör och på plats gemensamt gå igenom bästa förutsättningar för grävarbete på tomten. Observera att inkoppling av fiber tidigast kan ske i samband med avslutat VA-arbete på den egna tomten.
Vi ber om överseende med de trafikstörningar som kan uppkomma under denna period.