Kungsbacka

Onsala - Etapp 2
OMRÅDET ÄR UPPKOPPLAT

Kungsbacka Bredbandsnät har anslutit detta område till fibernätet. Klicka på "Jag vill bli ansluten" längre ner på denna sida för att få mer information avseende just din fastighet.
Senaste nytt
BYGGBESLUT - ONSALA ETAPP 2

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. Planering och projektering pågår och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd.
Varje enskild fastighetsägare kommer att bli bokad av vår projektör och på plats gemensamt gå igenom bästa förutsättningar för grävarbete på tomten. Observera att inkoppling av fiber tidigast kan ske i samband med avslutat VA-arbete på den egna tomten.
Vi ber om överseende med de trafikstörningar som kan uppkomma under denna period.