START-banner

Onsala - Etapp 1
Beslut om byggnatio Onsala 1

Information från Kungsbacka bredbandsnät Onsala 1.
gray Beställning 23 st 72%
Möjliga anslutningar: 32 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (16 st) beställningar för att gå vidare
Karta