START-banner

Bröndome etapp B
Byggnation Bröndome Förening

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område.
gray Beställning 8 st 19%
gray Ansluten 20 st 47%
Möjliga anslutningar: 43 st
Karta