START-banner

Åsa - ÖlmevallavKroktorpNortorp
Information från Kungsbacka bredbandsnät Ölmevalla_Nortorp

Då avtalstiden för fastighetsanslutning till Kungsbacka bredbandsnät i ditt område sedan en tid löpt ut kan vi konstatera att intresset att ansluta har varit lågt och byggnation kommer i dagsläget ej att bli aktuell. En förutsättning för byggnation enligt avtalet är att minst 60% av fastighetsägarna i utskicket inkommer med en beställning vilket ej varit fallet. Vi tackar för er...
gray Intresse 5 st 3%
gray Beställning 28 st 20%
Möjliga anslutningar: 143 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (86 st) beställningar för att gå vidare
28 av 86
Karta