START-banner

Onsala etapp 6
Byggnation Onsala 6.

Information från Kungsbacka bredbandsnät
gray Intresse 15 st 7%
gray Beställning 143 st 66%
Möjliga anslutningar: 218 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (109 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta