START-banner

Onsala etapp 6
Byggnation Onsala 6.

Information från Kungsbacka bredbandsnät
gray Intresse 14 st 6%
gray Beställning 146 st 67%
Möjliga anslutningar: 218 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (109 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta