Beslut Byggnation Näsbokrok/Ölmanäs

Senast uppdaterad: 2016-09-26
Vi har beslutat om byggnation av Bredbandsnät i ditt område
Vi har nu fått tillräckligt många beställningar för att påbörja byggnation av fiber i ditt område.
VAD HÄNDER NU?
Planering och projektering påbörjas och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd.
Varje enskild fastighetsägare kommer i ett senare skede att få besök av en projektör och då gemensamt gå igenom förutsättningar för grävarbete på tomten.
Besök gärna löpande hemsidan där du finner aktuell information om ditt område.
Här finns även en sida med frågor och svar där du hittar svaren på de vanligaste frågorna.
Du som är intresserad av att ansluta din fastighet lämna kontaktuppgifter på denna sida eller maila bredband@kungsbacka.se

Med vänlig hälsning

Kungsbacka Bredbandsnät
Facebook Twitter Epost
TypVillaområde
Adresser8
gray Beställning
#inlineditbutton