START-banner

Iserås etapp 2
Status byggnation Iserås 2.

Information från Kungsbacka bredbandsnät
gray Intresse 2 st 10%
gray Beställning 10 st 50%
Möjliga anslutningar: 20 st
Karta