START-banner

Fjärås Li
gray Beställning 16 st 89%
Möjliga anslutningar: 18 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (11 st) beställningar för att gå vidare

Byggnation Fjärås Li 2018

Information från Kungsbacka bredbandsnät.