villa2

Fjärås Li

Fjärås Li info.

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av bredband i ditt område under 2018.
gray Beställning 14 st 82%
Möjliga anslutningar: 17 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (11 st) beställningar för att gå vidare
#inlineditbutton