START-banner

Kullavik-Etapp I planerad 2017
Tidplan Kullavik H/I

Information från Kungsbacka kommun Teknik, Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 18 st 67%
Möjliga anslutningar: 27 st
Karta