villa2

Kullavik-Etapp H planerad 2017

tidplan Kullavik H/I

Information från Kungsbacka kommun Teknik, Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 106 st 79%
Möjliga anslutningar: 134 st
Karta
#inlineditbutton