START-banner

Kullavik-Etapp H
tidplan Kullavik H/I

Information från Kungsbacka kommun Teknik, Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 71 st 53%
gray Ansluten 36 st 27%
Möjliga anslutningar: 135 st
Karta