START-banner

Storsaliden
Information till boende Storsaliden

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område under 2019.
gray Beställning 4 st 50%
Möjliga anslutningar: 8 st
Karta