Kungsbacka

Kungsbacka - Skördevägen 29 - 63
BESTÄLL ANSLUTNING

Nedan hittar du en karta över ditt område samt senaste nytt om vad som pågår just nu. Klicka på knappen "Jag vill bli ansluten" längre ner på denna sida. Leta fram din adress och fyll i uppgifterna för att beställa anslutning eller göra en intresseanmälan.
Beställning Beställning 22 st 73%
Möjliga anslutningar: 30 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (15 st) beställningar för att gå vidare
Status byggnatioN 
Skördevägen

Kungsbacka bredbandsnät har beslutat om byggnation av fiber till fastigheter som beställt anslutning i området "Skördevägen". Med start vecka 3 påbörjas schaktarbeten i området vilket beräknas vara klart i månadsskiftet februari/mars vid tjänlig väderlek. Arbetet kan medföra vissa svårigheter med framkomligheten bland annat kan omdirigering av gång- och cykeltrafi...