START-banner

Nygårdsvägen & Solkullavägen
Byggnation 2019 Nygårdsvägen & Solkullavägen

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. VAD HÄNDER NU? Planering och projektering pågår och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd. Varje enskild fastighetsägare kommer att bli bokad av en projektör då ni gemensamt går igenom förutsättningar för grävarbetet på ...
gray Beställning 6 st 67%
Möjliga anslutningar: 9 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (5 st) beställningar för att gå vidare
Karta