START-banner

Vallda/Onsala - Norra Hagen/Gräppås
Byggnation - Norra Hagen.

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. VAD HÄNDER NU? Planering och projektering pågår och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd. Varje enskild fastighetsägare kommer att bli bokad av vår projektör och på plats gemensamt gå igenom bästa förutsättningar för gr...
gray Beställning 12 st 75%
Möjliga anslutningar: 16 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (8 st) beställningar för att gå vidare
Karta