START-banner

Kullavik/Billdal - Norra Bångsbo
Status Norra Bångsbo.

Byggnation i Norra Bångsbo
gray Beställning 13 st 87%
Möjliga anslutningar: 15 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (8 st) beställningar för att gå vidare
Karta