START-banner

Ledet-Runsås etapp B
Byggnation i Ledet Runsås

Kungsbacka bredbandsnät informerar
gray Intresse 1 st 1%
gray Beställning 42 st 61%
Möjliga anslutningar: 69 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (35 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta