START-banner

Onsala - Ledet-Runsås etapp B
Byggnation i Ledet Runsås

Kungsbacka bredbandsnät informerar
gray Beställning 42 st 63%
Möjliga anslutningar: 67 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (34 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta