START-banner

Fjärås - Kyrkmossen
Information till boende i Fjärås Kyrkmossen

Inför kommande installation av utrustning inne i din fastighet vill vi be dig att kontakta oss när du är helt klar med grävning fram till huskroppen. Du kan då maila adress/fastighetsbeteckning till så bokar han en installatör för vidare kontakt med dig. Ange gärna aktuellt tfn/mobilnummer som du nås på under dagtid.
gray Beställning 10 st 53%
Möjliga anslutningar: 19 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (10 st) beställningar för att gå vidare
Karta