START-banner

Vallda - Halla Skäddegarnsvägen
Information från Kungsbacka bredbandsnät status Skäddegarnsvägen.

Byggnation
gray Intresse 2 st 6%
gray Beställning 10 st 30%
Möjliga anslutningar: 33 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (17 st) beställningar för att gå vidare
10 av 17
Karta