START-banner

Vallda - Buera/Halla
Information till boende i Buera Halla

Beslut om byggnation
gray Intresse 3 st 7%
gray Beställning 25 st 56%
Möjliga anslutningar: 45 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (23 st) beställningar för att gå vidare
Karta