Kungsbacka

Vallda - Buera/Halla
BESTÄLL ANSLUTNING

Nedan hittar du en karta över ditt område samt senaste nytt om vad som pågår just nu. Klicka på knappen "Jag vill bli ansluten" längre ner på denna sida. Leta fram din adress och fyll i uppgifterna för att beställa anslutning eller göra en intresseanmälan.
gray Beställning 25 st 56%
Möjliga anslutningar: 45 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (23 st) beställningar för att gå vidare
Byggbeslut Buera Halla

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. Nu påbörjas planering, projektering och arbete med att söka marktillstånd pågår. Byggnation väster om Valldavägen är igång och vad avser byggnation öster om Valldavägen så startas den under hösten 2020.