START-banner

Onsala - Storsaliden
Information till boende Storsaliden

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område under 2019.
gray Beställning 5 st 63%
Möjliga anslutningar: 8 st
Karta