Kungsbacka

Åsa - Ölmevalla/Lakärrsvägen
BESTÄLL ANSLUTNING

Nedan hittar du en karta över ditt område samt senaste nytt om vad som pågår just nu. Klicka på knappen "Jag vill bli ansluten" längre ner på denna sida. Leta fram din adress och fyll i uppgifterna för att beställa anslutning eller göra en intresseanmälan.
Beställning Beställning 10 st 56%
Möjliga anslutningar: 18 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (11 st) beställningar för att gå vidare
10 av 11
Information Ölmevalla/Lakärrsvägen

Status Lakärrsvägen
Kungsbacka bredbandsnät arbetar nu med förprojektering i området. En väsentlig del av detta arbete består av att söka tillstånd för kommande grävarbete hos berörda markägare.
Vi återkommer till er när vi har löst dessa frågor och har en uppskattad tidplan på en kommande byggnation, vår ambition är att arbete i området kan påbörjas under tidig höst 2021.