START-banner

Onsala - Lindfjällsvägen 10-30
Byggnation Lindfjällsvägen

Information från Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 6 st 86%
Möjliga anslutningar: 7 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (4 st) beställningar för att gå vidare
Karta