START-banner

Vallda - Lerkil VA & fiber etapp 8
Byggnation Lerkil etapp 8

VA-och fiber entreprenaden i Lerkil etapp 8 påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara helt klart till vecka 50 2019. Under tiden grävarbete pågår kan trafiksituationen i området komma att påverkas och vi ber er ha överseende med detta. Med vänlig hälsning Kungsbacka bredbandsnät Efter 18 juni 2018 tas inga nya anmäln...
gray Intresse
gray Beställning
gray Ansluten
Möjliga anslutningar: 70 st
Karta