START-banner

Ysbyhult byggnation 2019
Beslut byggnation Ysbyhult.

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. Arbetet med installation av fiber i ert område påbörjas vecka 51 och beräknas vara klart tidig vår 2019. Svåra väderförhållanden och tjäle påverkar arbetet och kan orsaka förseningar. Under tiden grävarbete pågår kan trafiksituationen i området påve...
gray Ansluten 15 st 68%
Möjliga anslutningar: 22 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (4 st) beställningar för att gå vidare
0 av 4
Karta