START-banner

Ysbyhult planerad byggnation 2018
Beslut byggnation Ysbyhult.

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. Planering och projektering påbörjas och vi kommer att kontakta dig igen med en uppskattad tidplan när sökta marktillstånd med berörda markägare blivit godkända. ANMÄL DITT INTRESSE Här hittar du karta över ditt område och information om vad som pågår ...
gray Intresse 3 st 14%
gray Beställning 12 st 55%
Möjliga anslutningar: 22 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (11 st) beställningar för att gå vidare
Karta