START-banner

Västra Villastaden
Beslut byggnation Västra Villastaden

Kungsbacka bredbandsnät informerar
gray Beställning 44 st 22%
gray Ansluten 119 st 59%
Möjliga anslutningar: 201 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (41 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta