START-banner

Viken avlopp och bredband
Information Viken avlopp- och bredband.

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av bredband för Viken avlopp- och bredband under våren 2018.
gray Intresse 2 st 6%
gray Beställning 27 st 79%
Möjliga anslutningar: 34 st
Karta