Vapenvägarna ÅSA

ANMÄL DITT INTRESSE & BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
NamnVapenvägarna ÅSA
Minimikrav
Vi behöver 15 st intresseanmälningar för att gå vidare
Karta
#inlineditbutton