START-banner

Vapenvägarna ÅSA planerad byggnation 2018
Info

I samband med byggnation av belysningsarbete i ert område tar Kungsbacka bredbandsnät nu emot anmälningar för anslutning till fibernätet från villaägarna på berörda adresser.
Observera att en blankett måste mailas eller skickas in för att fastigheten ska räknas som beställd.
gray Intresse 2 st 4%
gray Beställning 18 st 32%
Möjliga anslutningar: 56 st
Minimikrav
Vi behöver 15 st intresseanmälningar för att gå vidare

Info

Vapenvägarna