START-banner

Vapenvägarna ÅSA planerad byggnation 2018
ANMÄL DITT INTRESSE
OCH BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
gray Intresse 3 st 5%
gray Beställning 18 st 32%
Möjliga anslutningar: 56 st
Minimikrav
Vi behöver 15 st intresseanmälningar för att gå vidare

Info

Vapenvägarna