START-banner

Rolfsbro planerad byggnation 2018
Kungsbacka bredbandsnät har belsutat om byggnation i Rolfsbro

Vi har nu fått tillräckligt många beställningar för att påbörja byggnation av fiber i ditt område. Arbetet med projektering och marktillstånd för att få fram fiberkanalisation har påbörjats och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd. Vår projektör kommer senare att kontakta dig och boka tid för ett tomtbesök då ni gemensamt går igenom föruts...
gray Beställning 8 st 73%
Möjliga anslutningar: 11 st
Minimikrav
Vi behöver 7 st beställningar för att gå vidare
Karta