START-banner

Rolfsbro planerad byggnation 2018

ANMÄL DITT INTRESSE
OCH BESTÄLL ANSLUTNING

Senast uppdaterad: 22 februari 09:08
Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
gray Beställning 8 st 73%
Möjliga anslutningar: 11 st
Minimikrav
Vi behöver 7 st beställningar för att gå vidare
Karta