START-banner

Onsala inre VAF
Info Onsala inre.

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område
gray Beställning 23 st 72%
Möjliga anslutningar: 32 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (16 st) beställningar för att gå vidare
Karta