START-banner

Onsala inre VAF
Information Onsala Inre VAF byggnation.

Vårt arbete med byggnation av stamnät i området påbörjas under vecka 25 och beräknas pågå i ca 2 veckor. Varje fastighetsägare anmäler till föreningen Onsala Inre VAF, Joakim Odenberger mobil: 070-271 84 60 alternativtnär man är klar med fiberkanalisation fram till sin fastighet. Med utgångspunkt från dessa uppgifter kommer vi därefter löpande att boka tid med varje fastigh...
gray Beställning 24 st 73%
gray Ansluten 1 st 3%
Möjliga anslutningar: 33 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (16 st) beställningar för att gå vidare
Karta