START-banner

Onsala etapp 5
Beslut om Byggnation Onsala 5.

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation i ditt omrdåe.
gray Intresse 6 st 7%
gray Beställning 46 st 56%
Möjliga anslutningar: 82 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (41 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta