START-banner

Onsala etapp 4
Beslut om byggnation Onsala 4

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation i ditt område.
gray Intresse 3 st 14%
gray Beställning 15 st 71%
Möjliga anslutningar: 21 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (11 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta