START-banner

Ledet-Runsås etapp B
Byggnation i Ledet Runsås

Kungsbacka bredbandsnät informerar
gray Intresse 2 st 3%
gray Beställning 35 st 51%
Möjliga anslutningar: 68 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (34 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta