START-banner

Ledet-Runsås etapp B
Byggnation i Ledet Runsås

Kungsbacka bredbandsnät informerar
gray Intresse 4 st 6%
gray Beställning 33 st 49%
Möjliga anslutningar: 68 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (34 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta