START-banner

Ledet-Runsås etapp B
Byggnation i Ledet Runsås

Kungsbacka bredbandsnät informerar
gray Intresse 3 st 4%
gray Beställning 40 st 58%
Möjliga anslutningar: 69 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (35 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta