START-banner

Ledet-Runsås etapp B
Runsås B.

Information från Kungsbacka kommun Teknik, Kungsbacka bredbandsnät
gray Intresse 4 st 6%
gray Beställning 29 st 43%
Möjliga anslutningar: 68 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (34 st) intresseanmälningar för att gå vidare
33 av 34
Karta