villa2

Landstormsvägen

ANMÄL DITT INTRESSE
OCH BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
NamnLandstormsvägen
Adresser30
Minimikrav
Vi behöver 50% (15 st) beställningar för att gå vidare
0 av 15
Karta
#inlineditbutton