START-banner

Landstormsvägen byggnation 2018
Byggnation Landstormsvägen 2018

Information från Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 22 st 67%
Möjliga anslutningar: 33 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (17 st) beställningar för att gå vidare
Karta