START-banner

Järnvägsgatan
Tidplan byggnation Järnvägsgatan

Tidplanen för berörda fastigheter på Järnvägsgatan innebär att vi kommer att blåsa fiberkabel under vecka 22/23 och vid detta tillfälle behöver du inte vara på plats. Fiberinstallation inne i fastigheten kommer att påbörjas under vecka 24/25. Ni kommer då att bli uppringda av vår entreprenör Bäck installation AB för en tidsbokning. Asfaltering slutligen kommer att ske paral...
gray Beställning
Möjliga anslutningar: 29 st
Karta