Järnvägsgatan info

Senast uppdaterad: 2016-12-14
Kungsbacka bredbandsnät har beslutat om byggnation.
Vi har nu fått tillräckligt många beställningar och fattat beslut om byggnation av fiber i ditt område.
Byggnation påbörjas under 2017 under förutsättning att alla marktillstånd för fiberkanalisation i och fram till området kan fullföljas.
Planering och projektering pågår och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd. Varje enskild fastighetsägare kommer i ett senare skede att få besök av en projektör och då gemensamt gå igenom förutsättningar för grävarbete på tomten.
För dig som ännu inte bestämt dig kan Kungsbacka Bredbandsnät fortfarande erbjuda ett reducerat anslutningspris, läs mer om villkor för anslutning på beställningsblankett som kan rekvireras genom att anmäla intresse på denna sida.
Sista dagen då tecknade avtal ska vara oss tillhanda för att du ska få dessa villkor är 16 januari 2017.

Med vänlig hälsning

Kungsbacka bredbandsnät
Facebook Twitter Epost
TypVillaområde
Adresser29
gray Intresse
gray Beställning
#inlineditbutton