Byggnation info Järnvägsgatan,

Senast uppdaterad: 4 september 14:27
Hej,
Kungsbacka bredbandsnät vill med denna info meddela er om status i ert område avseende installation av fiber.
Då arbetet med markavtal trots omfattande dialog ej gått att lösa med samtliga berörda fastighetsägare har vi beslutat att påbörja en ny projektering som ej kräver servitutsavtal.
Detta kommer att innebära att arbetet skjuts på framtiden ytterligare en tid.
Vår ambition är att byggnation ska vara klar till årsskiftet.
Vi ber att få återkomma igen senast i slutet av oktober med besked och ge er en mer specificerad tidplan för området.
Med vänlig hälsning
Kungsbacka bredbandsnät
Facebook Twitter Epost
TypVillaområde
Adresser29
gray Intresse
gray Beställning
#inlineditbutton