START-banner

Halla * Skäddegarnsvägen *
Information från Kungsbacka bredbandsnät status Skäddegarnsvägen.

Då avtalstiden för fastighetsanslutning till Kungsbacka bredbandsnät i ditt område nu löpt ut kan vi konstatera att intresset att ansluta har varit lågt och byggnation kommer i dagsläget ej att bli aktuell. En förutsättning för byggnation enligt avtalet är att minst 50% av fastighetsägarna i utskicket inkommer med en beställning vilket ej varit fallet. Vi tackar för ert intres...
gray Intresse 1 st 3%
gray Beställning 10 st 30%
Möjliga anslutningar: 33 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (17 st) beställningar för att gå vidare
10 av 17
Karta