villa2

Hagryd etapp A

Status Hagryd A

Information från Kungsbacka bredbandsnät status Hagryd etapp A
gray Beställning 19 st 86%
Möjliga anslutningar: 22 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (11 st) intresseanmälningar för att gå vidare
#inlineditbutton