START-banner

Gräskärr
Gräskärr/VA-förening

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område
gray Beställning 13 st 62%
Möjliga anslutningar: 21 st

Status byggnation Habäckebrostigen

Information från Kungsbacka bredbandsnät