START-banner

Gräskärr
Gräskärr/VA-förening

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område
gray Beställning 13 st 62%
Möjliga anslutningar: 21 st

Status byggnation Habäckebrostigen

Byggnation i området beräknas påbörjas i början av oktober och bedöms vara klart slutet av november
Under tiden grävarbete pågår kan trafiksituationen i området komma att påverkas och vi ber er ha överseende med detta.