Gräskärr

Gräskärr/VA-förening

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område
NamnGräskärr
Adresser21
gray Intresse 1 st 5%
gray Beställning 13 st 62%

ANMÄL DITT INTRESSE & BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
#inlineditbutton