START-banner

Gräppås norra
Byggnation 2018

Information från Teknik, Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 22 st 65%
Möjliga anslutningar: 34 st
Karta