START-banner

Gräppås norra
Byggnation 2018

Information från Teknik, Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 27 st 69%
Möjliga anslutningar: 39 st
Karta