START-banner

Onsala etapp 1
Beslut om byggnatio Onsala 1

Information från Kungsbacka bredbandsnät Onsala 1.
gray Intresse 3 st 9%
gray Beställning 20 st 63%
Möjliga anslutningar: 32 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (16 st) beställningar för att gå vidare
Karta