START-banner

Onsala etapp 1
ANMÄL DITT INTRESSE OCH BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
gray Intresse 1 st 3%
gray Beställning 15 st 47%
Möjliga anslutningar: 32 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (16 st) beställningar för att gå vidare
15 av 16
Karta