START-banner

Åsa - Hamragårdsvägen, Djupadal
Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av bredband i Åsa/Hamragårdsv/Djupadal under 2019.

Ditt område är just nu i intressefasen då Kungsbacka bredbandsnät tar emot anmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden, sannolikt kommer det att behövas 15 beställningar av 22 för att byggnation ska genomföras. ...
Karta