Kungsbacka

Vallda - Buera/Halla
BESTÄLL ANSLUTNING

Nedan hittar du en karta över ditt område samt senaste nytt om vad som pågår just nu. Klicka på knappen "Jag vill bli ansluten" längre ner på denna sida. Leta fram din adress och fyll i uppgifterna för att beställa anslutning eller göra en intresseanmälan.
Beställning Beställning 12 st 27%
Ansluten Ansluten 16 st 36%
Möjliga anslutningar: 45 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (15 st) beställningar för att gå vidare
12 av 15
Status byggnation Buera Halla

Kungsbacka bredbandsnät har nu fått in tillräckligt många beställningar och beslutat om byggnation av fiber i ditt område. Byggnation väster om Valldavägen är igång och vad avser byggnation öster om Valldavägen så startas arbetet med schaktning under vecka 42-årsskifte. I ett senare skede kommer vår entreprenör avseende fiberblåsning att boka tid med varje fastighetsägare...
#inlineditbutton