START-banner

Bjorkris Anneberg
Status Björkris Anneberg

Byggnation Björkris/Anneberg
gray Intresse 6 st 10%
gray Beställning 25 st 40%
Möjliga anslutningar: 62 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (31 st) beställningar för att gå vidare
25 av 31
Karta