START-banner

Bjorkris Anneberg
Status Björkris Anneberg

Byggnation Björkris/Anneberg
gray Intresse 5 st 7%
gray Beställning 36 st 52%
Möjliga anslutningar: 69 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (35 st) beställningar för att gå vidare
Karta