Vi har beslutat om byggnation av Bredbandsnät i ditt område

Senast uppdaterad: 2015-08-25
Vi har nu fått tillräckligt många beställningar för att påbörja byggnation av fiber i ditt område.
VAD HÄNDER NU?
Planering och projektering påbörjas och vi kommer att kontakta dig igen när definitiv tidplan är fastställd.
Varje enskild fastighetsägare kommer i ett senare skede att få besök av en projektör och då gemensamt gå igenom förutsättningar för grävarbete på tomten.
Besök gärna löpande hemsidan där du finner aktuell information om ditt område.
Här finns även en sida med frågor och svar där du hittar svaren på de vanligaste frågorna.

Med vänlig hälsning

Kungsbacka bredbandsnät
Facebook Twitter Epost
TypVillaområde
Adresser11
gray Beställning 7 st 64%
#inlineditbutton