Allarängen

Senast uppdaterad: 10 februari 14:03
Kungsbacka bredbandsnät har beslutat om byggnation av bredband i Allarängen
Vi har nu fått in tillräckligt många beställningar för att påbörja byggnation av fiber i Allarängen under 2017.
Planering och projektering påbörjas och vi kommer att kontakta er igen när definitiv tidplan är fastställd.
Kungsbacka bredbandsnät tar fortfarande emot beställningar till ett anslutningspris om 25 000 kr inklusive moms, kund gräver på egen fastighet.
Beställningsblankett med villkor för anslutning rekvireras genom att anmäla intresse på denna sida eller maila bredband@kungsbacka.se så kontaktar vi dig.
Observera att en blankett måste postas alternativt mailas för att fastigheten ska kunna registreras av oss som en beställning av anslutning.

Kartor för avlämningspunkter vid tomtgräns


Här hittar ni kartor för Allarängen etapp 1 som sträcker sig från Hjälm till Allarängskrysset. Kartorna talar om er färg på fiberducten samt var utmed med er tomtgräns ni kan sätta ut er skylt avsedd för anslutningspunkt mot fastighet (varsomhelst längst er färgade linje). Skyltar och slang + varningsnät (signalband) hämtar ni bakom El-AKUTEN i VÄST AB, Niklas Isaksson Tel 072-211 59 99 Gamla Karsjövägen 5 från och med vecka 8.

När grävarbetet på tomtmark är färdigt

När ni grävt ner er slang på er fastighet (rekomenderat förläggningsdjup 35 cm) lämnar ni ett mejl till bredband@kungsbacka.se så kommer Kommunen ut och mäter in slangen med GPS. För att vi skall veta vart den är nergrävd sprayar ni med sprayfärg ovan jord eller stakar ut med pinnar. Detta är obligatoriskt då det är viktigt att dokumentera vart slangarna ligger. Drar man in fiberslangen i en befintlig slang kan detta inte göras och fastighetsägaren får själv dokumentera ungefärligt läge på fiberslangen.

Med vänlig hälsning

Kungsbacka bredbandsnät
Facebook Twitter Epost
TypVillaområde
Adresser269
gray Intresse 4 st 1%
gray Beställning 215 st 77%
Minimikrav
Vi behöver 200 st beställningar för att gå vidare
#inlineditbutton