START-banner

Allarängen
Allarängen

Information från Kungsbacka bredbandsnät:
gray Beställning 220 st 81%
Möjliga anslutningar: 272 st
Minimikrav
Vi behöver 200 st beställningar för att gå vidare

Status byggnation Allarägen

Information från Kungsbacka bredbandsnät avseende fiberbyggnation i Allarängen etapp 2 och 3.
  • pdf
    210 Kb, PDF-dokument